Centar za nove medije_kuda.org je organizacija koja okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i široku publiku na polju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT – Information and Communication Technologies). U tom smislu, kuda.org je posvećen istraživanju novih kulturnih odnosa, savremene umetničke prakse i društvenih tema.

kafica

Aktivnost rada kuda.org je posvećena pitanjima uticaja elektronskih medija na društvo, na kreativnu upotrebu novih komunikacijskih tehnologija i na savremenu kulturnu i društvenu politiku. Neke od glavnih tema su interpretacije i analize istorije i značaja informacijskog društva, potencijala same informacije i rasprostranjenosti njenog uticaja na političke, ekonomske i kulturne odnose u savremenom društvu. Centar za nove medije kuda.org otvara prostor za kulturu dijaloga, alternativne metode obrazovanja i istraživanja. Društvena pitanja, medijska kultura, nove tehnologije umetnost, princip slobodnog softvera i softvera otvorenog kôda su oblasti kojima se kuda.org bavi.

Programi kuda.org:

 

kuda.info / infocentar

pruža informacije iz oblasti kulture novih medija, savremene umetnosti i društvenih fenomena; omogućava istraživanja i edukaciju preko biblioteke, medijateke i arhive iz ove oblasti.

kuda.lounge / prezentacije i predavanja

sastoji se od predavanja, razgovora, javnih prezentacija umetnika, medijskih aktivista, teoretičara umetnosti, naučnika, istraživača i inžinjera; (izložbe, prezentacije, tribine, simpozijumi, predavanja su mesto aktivnog dijaloga i interakcije, koja doprinosi stvaranju novog kvalitetnog jezgra na obe strane: kod publike i predavača).

kuda.production / produkcija i izdavaštvo

obezbeđuje uslove za neprofitno umetničko stvaralaštvo na polju novih medija i tehnologija; kuda.org kao producent, koproducent pruža uslove za interdisciplinarna istraživanja i eksperiment.